Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2013

atomskaya
atomskaya
5874 3a46
Reposted fromkropki kropki vialarisetta larisetta
atomskaya
5539 5082
Reposted fromgifz gifz
atomskaya
5692 5f0e
Reposted fromephee ephee
0080 c26f
Reposted fromkniepuder kniepuder viaseksgrupowy seksgrupowy
5232 d74f
Reposted frombwana bwana viaMarkusBec MarkusBec
atomskaya
 
Kocham Cię - w XXI w. brzmi jak siema, sory, narka czy bekanie w towarzystwie. Nikogo nie wzrusza, nie dziwi, nie zniesmacza.
atomskaya
6006 2fc2
Reposted byaelvisjarilochowchowkoniknabujanachtoskalattegjfegjoeijgedziewczynkaodnalezionakataszabenandjerryniewychamowaneedzonyoxygeniumszarakobliviouskitewalkmyowncosmostristejethranewbeginningjatoniejaTomred97biiancaeternaljourneyforgetwelcometomyheadRavynapsychodelikpannaannaatropinazdzierapapezdachumyszkaminniewishyouwerehereteknolovesongkooobisuseojedriqapatycznamichalsergioinsectSmokehead18yforgetitfrestyleblueberriesmary-roeplugssMatylda-MoodysarazationjointskurwysynemotionalanorexicmrautynainkacznikellineniveasuzannekhaleenuseedwelfareoutkapaBetterDaysfollowedbitchimfabuloussweaterweatherprinzessinmagdowkatojstrblzonakmicicamegustasaboreartewilliddividlugiwarkocznastiezfuck-offabsolutivasiunka2991latusekplusgoniminustenderlyrudapotworaIsabella-Ldontaskmewhyciciaklittleheart-shapedmareknelskiTakingControlfilologydominikatrusewicz

February 28 2013

atomskaya
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
atomskaya
"Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie oglądania się do tyłu. Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości opcji. Daruj sobie myślenie o tym, co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz akurat to, czego kompletnie się nie spodziewasz."
atomskaya
atomskaya
6201 02c1
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
atomskaya
4355 8cc8
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaShinzoGekai ShinzoGekai
atomskaya

mam skłonności do nadinterpretacji i robienia sobie w życiu chaosu

Reposted fromaska4100 aska4100 viawbrewzasadom wbrewzasadom
atomskaya
0445 6928
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viafelicka felicka
atomskaya
atomskaya
1958 0d2a
Reposted frompneumokok pneumokok viastonerr stonerr

February 03 2013

atomskaya
8240 d8ca 500
Seealpsee - Alpstein range, Appenzellerland, Switzerland.
Reposted fromcorvax corvax viafelicka felicka

January 20 2013

atomskaya
atomskaya
8252 3efa
grunt to dążyć uparcie do celu
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl